| Data ostatniej aktualizacji: 15 czerwca 2012 r. godz. 09:20 |
Strona główna
Aktualności
Rekrutacja
Szkolenia
Harmonogram
Dokumenty
Linki
Kontakt

 Strona główna

     Projekt „Transfer wiedzy do przedsiębiorstw poprzez szkolenia pracowników” jest realizowany w okresie od 1.05.2012 r. do 31.12.2013 r. w ramach Działania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

     Celem projektu jest zwiększenie transferu specjalistycznej wiedzy z uczelni do podlaskich przedsiębiorstw poprzez realizację nieodpłatnych szkoleń praktycznych podnoszących kwalifikacje pracowników. Zajęcia prowadzone będą na Wydziale Mechanicznym i Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej przez pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni. W ramach projektu zaplanowano realizację 15 różnych szkoleń przeznaczonych dla pracowników inżynieryjno-technicznych przedsiębiorstw reprezentujących branżę maszynową, drzewną i meblarską oraz budownictwo. Wszystkie szkolenia prowadzone będą poza godzinami pracy uczestników.

     Szkolenia są finansowane w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych bezpośrednio z udziałem w szkoleniach. W ramach projektu nie są natomiast finansowane ewentualne koszy dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania uczestników.
Copyright © 2012 - Wszystkie prawa zastrzeżone.