Projekt

Email Drukuj

Transfer wiedzy do przedsiębiorstw

 

Projekt Transfer wiedzy do przedsiębiorstw jest realizowany przez Fundację na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej w okresie od 1.10.2012 r. do 30.06.2014 r. w ramach Działania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkolenia są finansowane w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych bezpośrednio z udziałem w szkoleniach. W ramach projektu nie są natomiast finansowane ewentualne koszy dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania uczestników.

Celem projektu jest zwiększenie transferu specjalistycznej wiedzy z uczelni do podlaskich przedsiębiorstw poprzez realizację nieodpłatnych szkoleń praktycznych i staży podnoszących kwalifikacje pracownikółw. Zajęcia prowadzone będą na Wydziale Mechanicznym, Wydziale Elektrycznym oraz Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej przez pracownikółw naukowo-dydaktycznych uczelni. W ramach projektu zaplanowano realizację 16 rółżnych szkoleń przeznaczonych dla pracownikółw inżynieryjno-technicznych przedsiębiorstw reprezentujących branżę maszynową i budowlaną. Wszystkie szkolenia prowadzone będą poza godzinami pracy uczestnikółw. Na Wydziale Mechanicznym i Wydziale Elektrycznym zostaną również przeprowadzone staże dla pracowników podlaskich przedsiębiorstw działających w wymienionych branżach